Üks tarkvara arendusmudel ja üks arendusmudel

Tänases ajaveebiartiklis püüan analüüsida üht tarkvara arendus- ja üht ärimudelit mõne konkreetse projekti näitel.

Pilt 1. Toyota autotehase kanban kaardid [1]

Alustaksin tarkvara arendusmudeliga. Luubi alla võtaksin agiilsed arendusmudelid. Kuna olen mehaanika taustaga ning pole tarkvara arenduses tiimiliikmena kaasa löönud, siis oskan võib-olla rohkem paralleele tuua masina- ja autotööstusega. 

Nimelt alguse sai ju 1913. aasta detsembris Fordi liinitööstusest[2], kus algselt küll magneetod ja pärast juba terve auto pandi kokku konveierlindil.  Terve auto pandi kokku peamiselt standarditutest toodetest. Ühtne arusaam, teadmine mõõtmetest, joonistest, detailidest ning lõpuks koostamisest andis tõuke masstoodanguks. Ühe auto tootmise aeg sai 12 tunnist ühtäkki 1,5 tundi.

Mida aeg edasi, seda keerulisemaks läksid autod. Mida keerulisemad autod, seda keerulisem tootmine, eriti kui veel ressurssi napib. Oli vaja veel rohkem timmida tootmist. Jaapanlaste autotootja Toyota leidis inspiratsiooni ameeriklaste Piggly Wiggly poest, kus klient võis võtta endale vajaliku just tema jaoks sobival ajal. Sellest ideest arendatigi kanban süsteem. Jaapani keeles tähendab kanban kaarti või märki (märguannet). Seetõttu on tõmbe-süsteemiga tootmises antud kanbani nimi laovarude ohjamise kaardile. Sisuliselt on see töö tellimus, mis liigub koos materjaliga. Iga kaart identifitseerib kooste osa ja viitab, kust see tuleb ning kuhu läheb.

Sellisel moel toimiv kanban süsteem on infosüsteem, mis ühendab kõik protsessid tootmises ja soovitavalt kogu väärtusloomeahelas (kliendist tarnijani). [4]

Sama meetodit kasutatakse ka tarkvaraarenduses - töö jaotatakse pisemateks tükkideks ja jaotatakse erinevatesse valmisoleku staatustesse. Arendajad on kui liinitöötajad, neil on silme ees pisitükkide ülesanded, eesmärgid teada ning  Projektijuhtimise seisukohast ülevaatlik lähenemine. 

Teisena võtaksin ette ingliskeeles subscription ehk tellimuse ärimudeli analüüsi. Tellimuse ärimudelid põhinevad ideel müüa toode või teenus, et saada igakuist või iga-aastast korduvat tellimustulu. Keskendutakse klientide hoidmisele, mitte klientide hankimisele. Sisuliselt keskendutakse ärimudelis sellele, kuidas tulu teenitakse nii, et klient maksab kaubale või teenusele pikemaajalise juurdepääsu eest mitu makset, selle asemel, et maksta ühekordselt suure ettemaksuna. Nüüd on majanduses autode, tarkvara, meelelahutuse ja ostlemise asemel üha rohkem tellimusi.[5]

Toon näitena muusika DRM platvormi Spotify. See platvorm sisuliselt ei oma ühtegi lugu ning pakub voogedastus teenust muusikapalade esitamise näol. Teenust on võimalik tarbida ka tasuta, kuid peab sel juhul arvestama lugude vahel tüütuid reklaame, mida omakorda tasustatakse teiste ettevõtete poolt, kes on ostnud reklaami sel teenusplatvormil. Kui aga reklaamid segavad, on võimalus Spotify teenust tellida, mis reklaamid eemaldab. 

Teise näitena toon Microsoft 365. Tegemist on MS Office kontoritarkvara tootega, mis pikemat tutvustust ei vaja. Microsoft (MS) on leidnud, et klientidel tarkvara uuendamine karbitootena on tüütu. Iga uus suurversioon (Office 95, Office 97, Office 2000, Office 2003, Office 2007, Office 2010, Office 2013 Office 2016, Office 2019) eeldas uue karbitoote ostmist. Kiire interneti laialdase levikuga on tellitav teenus meelepärasem nii kliendile kui ka müüjale - klient võib iga hetk teenusest loobuda ning müüja saab selgema ülevaate, mis teenuseid klient tarbib, kohandada, parandada jooksvalt uuendustega (update) üle interneti. Viimast võtet kasutavad nii mõnigi ettevõte oma teenustes - toodet võib tarbida nii kaua kui tahad, kuid kui soovitakse uuendusi, osta subscription

[1] https://kanbanzone.com/wp-content/uploads/2018/01/toyota-kanban.jpg
[2] https://www.history.com/this-day-in-history/fords-assembly-line-starts-rolling
[3] https://medium.com/@LeonardoGroupAmericas/how-piggly-wiggly-revolutionized-manufacturing-6ae7e76af184
[4] https://www.tjo.ee/kasulik/mis-on-kanban-susteem/
[5] https://www.investopedia.com/ask/answers/042715/how-do-subscription-business-models-work.asp
[6] https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/buy/microsoft-365

Kommentaarid

Populaarsed postitused