Kaks IT-juhti

Sellenädalases ajaveebiartiklis kirjeldan kahte tuntud IT-juhti Eestist, kes esindavad vähemalt kaht erinevat juhitüüpi (juht, teavitaja/suhtleja, treener/juhendaja, mentor/õpetaja, arengumootor, ülemus).

Kes on IT-juht? Minu silmis IT-juht on organisatsiooni (ettevõtte, asutuse) infotehnoloogia taristu ning selle protsesside eest vastutav isik. Selles tähenduses peaks IT-juht olema teadlik infotehnoloogiast, arvutitest, võrgust, IT-tehnilistest nüanssidest ning nendest arengusuundadest jpm. Võiks isegi öelda, et kui ta oleks osakonnas ainuke, siis ta suudaks ise üksipäini hallata asutuse taristut - äriprotsessi toetavate tehnoloogiliste vahendite haldamine, korraldamine, riskide maandamine. 

Aga tegelikult praktikas on see harv nähtus, et on juhil pole alluvaid. IT-juht vastutab ka oma meeskonna eest. See tähendab, et IT-juht peab olema liider, kes juhendab meeskonda eesmärkide poole, mis juhi silmis arendab omakorda organisatsiooni äriprotsesse. Seega juht peab olema väga hea suhtleja ja suunaandja. 

Pilt 1. IT-juhid [1]

Tuntumateks IT-juhtideks Eestis nimetaksin ma iseennast, Andrus Rähni. Ei ole minu enda jaoks tuntumat IT-juhti, kui ma ise, sest ma pean tõdema, et ma ei jälgi teisi IT-juhte.

Olen olnud Tallinna Tehnikakõrgkooli IT-juht 5 aastat. Peaksin mainima, et arvutitest, võrkudest teadsin üht koma teist, kuid juhtimisest väga vähe. Kuid 5 aastat olid mulle väga heaks õpetajaks. Minu alluvuses oli 3 IT-spetsialisti. Pidin hakkama saama suhtlusega meeskonnast ühe kõige keerulisema isiksusega, kes oli huvitavate elu keerdkäikude tõttu mu isa.

Minu jaoks IT-juhtimine on suuremal määral suhtlus. Suhtlus töökaaslastega - saada tagasisidet muredest, probleemidest, mida kas IT kaasa toob või mida IT võiks organisatsiooni äriloogikas parendada; suhtlus meeskonnaga - suunata kaasa mõtlema, aitama organisatsioonil IT-muresid lahendada, ülal hoida taristut; suhtlus erialakaaslastega - ammutada ideid teistest samalaadsetest organisatsioonidest või liitudest, sealjuures jagades oma kogemusi. 

Kui peaksin valima juhitüüpidest ühe, mis kirjeldaks just mind, siis see olekski teavitaja/suhtleja (communicator), kes püüab organisatsiooni eritasanditel IT-tehnilist infot tõlgendada ja arusaadavaks teha. Teisi juhitüüpe püüan arvesse võtta ja ka endas arendada.

Teiseks tuntumaks IT-juhiks nimetaksin ma Linnar Viik-i. Ta ei ole IT-juht varasemas käsitluses, vaid infotehnoloogia juht arengusuundade andmises Eestis. Ta oli Tiigrihüppe Sihtasutuse asutaja, nõukogu (1997) liige, avalike internetipunktide, avaliku e-posti serveri (mail.ee) ning interneti kasutajauuringute algatajaid Eestis, 1998–1999 Tiigrituuri peakorraldaja [2]. Teades kõike seda, siis vägisi tahaks öelda, et ta on olnud Eesti infotehnoloogia suunamudijaks.

Pilt 2. Linnar Viik [3]

Kuna ma teda isiklikult ei tunne, siis nimetaksin teda juhitüüpidest arengumootoriks, kes tagab ajaga kaasaskäigu ning innovaatilise õhkkonna. Samuti tooksin välja tema mentori/õpetaja juhitüübi, kuna tal on juhi autoriteet just teadmistest ja isiksuseomadustest. Vähemalt kumab tugevalt see välja. 

[1] https://www.ziprecruiter.com/svc/fotomat/public-ziprecruiter/cms/899720528ITFieldTechnician.jpg

[2] https://et.wikipedia.org/wiki/Linnar_Viik

[3] https://et.wikipedia.org/wiki/Linnar_Viik#/media/Fail:Linnar_Viik,_arvamusfestival_2014.jpg

Kommentaarid

Populaarsed postitused