Proff vs käsitööline

Pilt 1. Professionaalid ja käsitöölised [1]

Milline omadus võiks enim eristada "proffi" sama eriala "käsitöölisest"? 

Küsisin oma töökaaslaselt - Kes on proff? Kes on käsitööline? Mis eristab professionaali käsitöölisest?

Kiire vastus tuli - professionaal on see, kes saab oma tegevuste eest palka, tasu. Jäin kohmetuma - ei tea, kas jääda eriarvamusele või nõustuda. Käsitööline võib saada samuti palka, tehes tööd sama või rohkem innukamalt kui professionaal. Mul raske võtta tema kindlameelset teadmist tõena.

Samas - ta on minust 10 aastat vanem; teab natuke paremini erinevatest "maailma" asjadest, kui mina; ta kuulub teadlaste perekonda; oskab seostada omavahel erinevaid teemasid, tuues erinevaid näiteid ja paralleele. Võiksin justkui teda nimetada professionaaliks, kuna tal ju lai silmaring ning teadmiste pagas suur. 

Ehk siis justkui minu silmis oleks professionaal võrreldes minuga teadjam, targem, kogenenum, õppinum, haritum. 

Pöördusin sõnaveeb.ee poole, et saada kinnitust kolleegi ja oma väidetele. Veebiportaal väidab sääraselt - mingil alal kutseliselt tegev isik; oma ala meister; elukutseline, asjatundja; oma kutsealal tegutseja [2]. Sõnaveeb jääb kolleegi väite "tasu saamise" puhul kidakeelseks ja kindlameelselt vastuse andnud kolleeg ei paista ka nüüd justkui "professionaal". Suisa eksisin - kolleegi kutse ei ole filoloogias ega semantikas, vaid infotehnoloogias. Seega, usaldan teda rohkem arvutimaailmas kui sõnateaduses ja -sepluses.

Uurin veel. 2003. aasta Postimehes avaldatud Mati Heidmetsa (Tallinna Pedagoogikaülikooli rektor aastatel 2001–2005) artiklis [3] väidetakse: "Professionaalsus ei sõltu vanusest ega nahavärvist, läbitud koolitüübist ega tegevusvaldkonnast. Proff võib olla vana tisler ja noor uurija, asjaarmastajana toimetada nii eesti ajakirjanik kui mustanahaline autojuht. /.../ Professionaalsus koosneb mitmest elemendist - parim tänapäevane teadmine, oskus seda teadmist kasvatada ja kasutada, asjaolu, et minu teadmised ja oskused on ühiskonnas oodatud."

Tõsi, vanusest ja rassist olenematult võib iga inimene olla professionaal. Aga mille poolest erineb professionaal käsitöölisest? Ka asjaarmastajast käsitööline võib olla kõrgelt haritud, kogenenud ja tänapäevaste teadmistega. 

Tundsin isiklikult sellist meest nagu Ülo Kestlane [4].

Tegemist oli Eesti geoloogiga, kes uuris meteoriite (Rein Einastoga a.k.a "paevana" leidnud ilusa eestikeelse nime nagu taevakivi). Oli Kaug-Itta langenud meteoriidisaju üleliiduliste (nn nõuka ajal) ekspeditsioonide juhiks. Erinevate riikide akadeemikud ja professorid käisid temalt nõu küsimas teadmisi ammutamas. Oskas hästi lihtsate sõnadega seletada kivide sisu; kust taevakivid üldse võiksid tulla; kuidas kraatrid tekivad jpm. On ka Kaali kraatri uurimistele kaasa löönud [5][6].

Temaga vesteldes tundsin, et vat see vana on ilmselgelt kuskil Moskva ülikoolis geoloogia instituudi professor olnud ja/või avaldanud meeletutes kogustes artikleid põnevatest meteoriitide leidudest. Tal oli niivõrd lai silmaring ning suur teadmiste pagas, et polnud üldse kahtlustki, et tema arvamusega arvestatakse. Ühesõnaga - Professionaal suure algustähega. 

Tegelikult omas ta ainult põhikooli haridust. Hoolimata sellest, tegeles sellega, mis talle tekitas õpi- ja uudishimu. Selle motivatsiooni tuhinaga suutis ta ennast kõvasti arendada, uurida, ammutada uusi teadmisi, andes veel omakorda panuse Eesti meteoriitika teadusharusse. 

Seega, raske on väita, et haritus oleks see omadus, mis eristaks professionaali käsitöölisest. Kogemused kaaluvad sama palju kui koolist saadud teadmised. 

Pika mõtiskluse tulemusena ja teadmiste ammutamisena leian, et pean jääma isiklikul tasandil arusaamale - kõik inimesed, kes on miskit oma elu jooksul midagi toredat hakkama saanud, olgu see inimkonna, ühiskonna, kogukonna hüvanguks, jääb ta minu silmis professionaalseks käsitööliseks :)

Pilt 2. Oskustega töötajad saavad ka tunnustusteta asjadega hakkama [7]

[1] https://www.makehomecanada.com/wp-content/uploads/2021/01/Skilled_Worker_Program.jpg

[2] https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/professionaal/1

[3] https://arvamus.postimees.ee/1992139/haritus-ja-professionaalsus

[4] https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%9Clo_Kestlane

[5] https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-27548-7_13

[6] https://link.springer.com/article/10.1007/s00334-004-0043-x

[7] https://i.chzbgr.com/full/4537965312/hE7B8490A/skilled-workers

Kommentaarid

Populaarsed postitused